นายทองสุข ใจภิภักดิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มแม่บ้าาน กลุ่มพัฒนาสตรี และกลุ่มผู้นำชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง ประจำปี 2562

clock 03 พ.ค. 2562 view 177 ครั้ง

โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มแม่บ้าาน กลุ่มพัฒนาสตรี และกลุ่มผู้นำชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายน 2562 ณ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จำนวน 108 คน นำทีมโดยท่านทองสุข ใจภิภักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.เกาะช้าง และกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มผู้นำชุมชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง