Vinaora Nivo Slider

1883157781

นายทองสุข  ใจภิภักดิ์

นายก อบต.เกาะช้าง

 

7407934099

นายเติมพงษ์ สุริยะโชติ

ปลัด อบต.เกาะช้าง

facebook icon

travel

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

w1

w2

w3

w4

w5

w6

w7

bn6

 

059527
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
27
110
586
58107
2401
4831
59527

Your IP: 54.226.41.91
Server Time: 2018-01-17 08:11:59
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 236
==> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง เรื่อง โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง ประจำปี 2556 229
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน(เตาคู่)เฉพารงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่5บ้านป่าแดงและหมู่ที่11บ้านป่าแดงหลวง 249
==> ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 300
==> ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสอบราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘บ้านเหมืองแดงน้อย 265
==> ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสอบราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณฌาปณสถาน หมู่ที่ ๖ บ้านป่าซางงาม 252
==> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘บ้านเหมืองแดงน้อย 228
==> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณฌาปณสถาน หมู่ที่ ๖ บ้านป่าซางงาม 216
==> ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสอบราคาจ้างก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณฌาปนสถาน หมู่ที่ ๒ บ้านสันนา 213
==> ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณฌาปณสถาน หมู่ที่ ๒ บ้านสันนา 198
ใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

396 หมู่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130