นายทองสุข ใจภิภักดิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1

clock 31 ก.ค. 2562 view 33 ครั้ง