นายทองสุข ใจภิภักดิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จำนวน 3 ป้าย

clock 22 พ.ย. 2562 view 85 ครั้ง