Vinaora Nivo Slider

1883157781

นายทองสุข  ใจภิภักดิ์

นายก อบต.เกาะช้าง

 

7407934099

นายเติมพงษ์ สุริยะโชติ

ปลัด อบต.เกาะช้าง

facebook icon

travel

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

w1

w2

w3

w4

w5

w6

w7

bn6

 

citizen

 

Gov

 

090112
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
179
136
315
88480
3089
6596
90112

Your IP: 54.81.76.247
Server Time: 2018-07-16 19:22:40
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏืบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (2) 90
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง เรื่องแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-พ.ศ.2560 (ฉบับปรับปรุง) (12) 46
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง เรื่องแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-พ.ศ.2563 98
==> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (3) 30
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 160
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2560 145
แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2561 181
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 92
รายงานผลการดำเนินงานร้องเรียน ร้องทุกข์ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี พ.ศ.2559 158
==>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (11) 84

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

396 หมู่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130