นายทองสุข ใจภิภักดิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

วิสัยทัศน์ / โนโยบาย / พันธกิจ

เมื่อวันที่ 00 543 , view 533 ครั้ง

วิสัยทัศน์ตำบลเกาะช้าง  ( Vision )

" เกาะช้างน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรมล้านนา  เกษตรกรรมก้าวหน้า ชาวประชาอยู่ดีมีสุข "