นายทองสุข ใจภิภักดิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ รายละเอียด วันที่ สถานะ
ความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นมูลวัว รายละเอียด 11 มิ.ย. 2562 เสร็จสิ้น