นายทองสุข ใจภิภักดิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

สายด่วนผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 00 543 , view 141 ครั้ง

นายทองสุข   ใจภิภักดิ์            ตำแหน่ง นายก อบต.เกาะช้าง           เบอร์โทร 086-9186822

นายประสิทธิ์   ปวงสุรินทร์      ตำแหน่งรองนายก อบต.เกาะช้าง        เบอร์โทร 081-9809659

นายภัทรกร    สุวรรณปราการ ตำแหน่งรองนายก อบต.เกาะช้าง       เบอร์โทร 086-9116216

น.ส.พัชราพรรณ  ดินดำรงกุล  ตำแหน่ง เลขานุการนายก                เบอร์โทร 095-4194442

นายเติมพงษ์   สุริยะโชติ        ตำแหน่ง ปลัด อบต.เกาะช้าง            เบอร์โทร 081-8846674